Всеукраїнський експеримент за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»

З березня 2019 року ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей» бере участь в експерименті всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» науковим керівником якого є заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституут професійно-технічної освіти НАПН України доктор педагогічних наук, доцент Єршова Людмила Михайлівна.

Метою проекту є дослідження ключових напрямів державної освітньої політики та модернізація структури, змісту й організації професійної (професійно-технічної) освіти на засадах компетентнісного підходу. Використання цього підходу в освіті дає можливість сформувати готовність майбутнього випускника до здійснення професійної й підприємницької діяльності відповідно до обраного фаху та застосовувати набуті ним знання для задоволення суспільних та особистісних потреб, вирішення різноманітних життєвих ситуацій, постійної самоосвіти й саморозвитку. Насамперед, кардинальних змін вимагає система підготовки нового випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти – творчого, креативного, здатного реагувати на вимоги часу, наділеного ключовими життєвими компетентностями, необхідними їм для професійного самовизначення і кар’єрного розвитку.

Враховуючи вищезазначене, значущість якісної підготовки в Україні висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців та необхідність розв’язання означених вище суперечностей зумовлює доцільність формулювання теми експерименту:, «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності».

Склад творчої групи ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»

1. Скрипник Валентина Семенівна, , заступник директора з НР;
2. Сердюченко Ніна Михайлівна, викладач
3. Гарасюта Володимир Михайлович, викладач
4. Барабаш Ігор Валентинович, викладач
5. Кикоть Валентина Пантелеймонівна, викладач
6. Горбач Ольга Сергіїївна, практичний психолог
7. Волинець Анатолій Сергійович, майстер виробничого навчання
8. Філіпова Аліна Вікторівна, майстер виробничого навчання
9. Корпань Тарас Григорович

Перший етап: констатувальний

Розроблено нормативно-правове та організаційне забезпечення експерименту (накази щодо створення робочих груп у закладах освіти та спільної творчої групи експерименту, план діяльності творчої групи щодо вирішення завдань експерименту з визначенням функцій кожного закладу, що бере участь в експерименті, договори про співпрацю з соціальними партнерами, що здійснюватимуть супровід експерименту).

Розроблено навчально-методичний супровід експериментальної діяльності. Розроблено та затверджено в кожному закладі, що бере участь в експерименті, Положення про експериментальну діяльність.

На даний час проходить етап вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Розроблення методики оцінювання рівня сформованості готовності учнів ЗП(ПТ)О до підприємницької діяльності. Здійснення моніторингу рівнів сформованості готовності учнів до підприємницької діяльності в певних галузях («промисловість», «торгівля і громадське харчування», «житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення», «будівництво», «зв’язок», «транспорт»). Підготовка звіту про результати констатувального етапу експерименту.

Другий етап: формувальний

- Підготовка програм експериментальних курсів.
- Проектування та апробація тренінгу з формування готовності учнів
- Експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов формування готовності учнів до професійної діяльності діяльності.
- Проведення круглого столу «Організаційно-педагогічні умови формування у майбутніх кваліфікованих робітників готовності до підприємницької діяльності».
- Підготовка звіту про результати формувального етапу експерименту.

Звіт про формувальний етап експерименту за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»

Звіт_Презентация_2021

Кiлькiсть переглядiв: 102

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.