Всеукраїнський експеримент за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»

З березня 2019 року ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей» бере участь в експерименті всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» науковим керівником якого є заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституут професійно-технічної освіти НАПН України доктор педагогічних наук, доцент Єршова Людмила Михайлівна.

Метою проекту є дослідження ключових напрямів державної освітньої політики та модернізація структури, змісту й організації професійної (професійно-технічної) освіти на засадах компетентнісного підходу. Використання цього підходу в освіті дає можливість сформувати готовність майбутнього випускника до здійснення професійної й підприємницької діяльності відповідно до обраного фаху та застосовувати набуті ним знання для задоволення суспільних та особистісних потреб, вирішення різноманітних життєвих ситуацій, постійної самоосвіти й саморозвитку. Насамперед, кардинальних змін вимагає система підготовки нового випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти – творчого, креативного, здатного реагувати на вимоги часу, наділеного ключовими життєвими компетентностями, необхідними їм для професійного самовизначення і кар’єрного розвитку.

Враховуючи вищезазначене, значущість якісної підготовки в Україні висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців та необхідність розв’язання означених вище суперечностей зумовлює доцільність формулювання теми експерименту:, «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності».

Склад творчої групи ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»

1. Скрипник Валентина Семенівна, , заступник директора з НР;
2. Сердюченко Ніна Михайлівна, викладач
3. Гарасюта Володимир Михайлович, викладач
4. Барабаш Ігор Валентинович, викладач
5. Кикоть Валентина Пантелеймонівна, викладач
6. Горбач Ольга Сергіїївна, практичний психолог
7. Волинець Анатолій Сергійович, майстер виробничого навчання
8. Філіпова Аліна Вікторівна, майстер виробничого навчання
9. Корпань Тарас Григорович

Перший етап: констатувальний

Розроблено нормативно-правове та організаційне забезпечення експерименту (накази щодо створення робочих груп у закладах освіти та спільної творчої групи експерименту, план діяльності творчої групи щодо вирішення завдань експерименту з визначенням функцій кожного закладу, що бере участь в експерименті, договори про співпрацю з соціальними партнерами, що здійснюватимуть супровід експерименту).

Розроблено навчально-методичний супровід експериментальної діяльності. Розроблено та затверджено в кожному закладі, що бере участь в експерименті, Положення про експериментальну діяльність.

На даний час проходить етап вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Розроблення методики оцінювання рівня сформованості готовності учнів ЗП(ПТ)О до підприємницької діяльності. Здійснення моніторингу рівнів сформованості готовності учнів до підприємницької діяльності в певних галузях («промисловість», «торгівля і громадське харчування», «житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення», «будівництво», «зв’язок», «транспорт»). Підготовка звіту про результати констатувального етапу експерименту.

Другий етап: формувальний

- Підготовка програм експериментальних курсів.
- Проектування та апробація тренінгу з формування готовності учнів
- Експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов формування готовності учнів до професійної діяльності діяльності.
- Проведення круглого столу «Організаційно-педагогічні умови формування у майбутніх кваліфікованих робітників готовності до підприємницької діяльності».
- Підготовка звіту про результати формувального етапу експерименту.

Звіт про формувальний етап експерименту за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»

Звіт_Презентация_2021


Завершення Всеукраїнського експерименту «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, наказу Міністерства освіти і науки України від 28.05.2019 № 742 протягом вересня 2019 року - грудня 2022 року проводився експеримент Всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності», участь у якому взяли: методист Навчально- методичного центру професійно-технічної освіти в Черкаській області Тарас Корпань та творча група працівників ДНЗ «Черкаський ПАЛ» на чолі з директором ліцею Ольгою Філіповою. Мета експерименту полягала у визначенні, теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці результативності організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності за спеціальностями такої професійної підготовки, як «транспорт». В ході експерименту, в ліцеї, були проведені конференції, семінари, вебінари, круглі столи, тестування здобувачів освіти, а також: всеукраїнський бізнес-турнір «Стратегія фірми» в якому здобувач освіти Масик Денис зайняв призове місце; семінар «Кредитування та його роль в розвитку підприємництва», який провели представники міського Приват-банку; семінар «Генеруй свій бізнес» з роботодавцями та соціальними партнерами; конкурс на кращу бізнес ідею та планування бюджету сім’ї; проєкт «Бізнес-освіта для ПТО» у рамках програми USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО); тренінг «підприємництво в умовах карантину»; комплексний навчальний онлайн-курс «Розпочни свій бізнес». Результатом експерименту стали оновлення змісту дисциплін «Технології» (Організація автосервісу, Вантажні автомобільні перевезення) додано навчальні модулі «Основи галузевої економіки та підприємницької діяльності», «Маркетинг у діяльності підприємства», розроблено їх методичне забезпечення; до навчальних планів з підготовки кваліфікованих робітників з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». По закінченню експерименту було проведено повторного тестування учнів з готовності їх до підприємницької діяльності. Отримані результати свідчать про позитивний вплив запроваджених організаційно-педагогічних умов на результативність підготовки учнів ЗП(ПТ)О до майбутньої підприємницької діяльності у всіх закладах освіти, що були учасниками експерименту.

Учасники експерименту підготували доповіді з представленням досвіду формування в ЗП(ПТ)О готовності молоді до підприємницької діяльності:

- Сердюченко Н.М. «Формування готовності здобувачів освіти ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей» до підприємницької діяльності. Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Теорія i практика підготовки учнівської молоді до підприсмницької діяльності» (березень 2021 р.).;

- Сердюченко Н.М. «Використання проектних технологій при вивченні предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва». Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Особливості формування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (грудень 2020 р.);

- Горбач О.С. «Психологічні аспекти готовності здобувачів освіти ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей» до підприємницької діяльності». Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Особливості формування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (грудень 2020 р.).;

- Кикоть В. П. «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності на базі ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей». Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Особливості формування в закладах професійної (професійно- технічної) освіти готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (грудень 2020 р.).;

- Кикоть В.П. «Екологічна компетентність як професійна складова підготовки майбутніх кваліфікованих робітників». Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Особливості формування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (грудень 2020 р.).;

- Філіпова А. В. «Методика підготовки учнівської молоді до підприємницької діяльності в умовах змішаного навчання». Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Особливості формування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (грудень 2020 р.).

Таким чином, завдання виконані в повному обсязі.

/Files/images/2023_traven/photo_2023-05-22_11-57-03.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 279

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.