Приймальна комісія розпочала свою роботу!

/Files/images/kvten_2016/DSC_1658иивяива.jpg

Правила прийому

до Державного навчального закладу «Черкаський професійний автодорожній ліцей» на 2018-2019 навчальний рік

Правила прийому розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499

1. Загальна частина

1.1. До Державногонавчального закладу «Черкаський професійний автодорожній ліцей» (далі - ліцей) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти в ліцеї відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

1.3. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

1.4. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.5. Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за таким освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

1.6. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.7. Прийом громадян понад регіональне та/або державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються директором ліцею за погодженням Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди які обумовлюють: перелік професій, спеціальностей згідно з отриманими свідоцтвами про атестацію (РД №040161, АЗ №031364) та ліцензією (АЕ №458868)

ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»

здійснює набір учнів на 2018-2019 навчальний рік:

на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) з отриманням повної загальної середньої освіти

термін навчання 3 роки:

- Слюсар з ремонту автомобілів третього розряду; рихтувальник кузовів четвертого розряду; водій автотранспортних засобів (категорії «С») – 60 осіб;

- Машиніст дорожньо-будівельних машин; слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів третього розряду; водій автотранспортних засобів (категорії «С») – 30 осіб;

- Секретар керівника (організації, підприємства, установи) першої категорії, оператор поштового зв’язку – 25 осіб.

на базі повної загальної середньої освіти (11 класів)

термін навчання 1 рік:

- Слюсар з механоскладальних робіт третього розряду; водій автотранспортних засобів ( категорії «В») – 30 осіб;

- Слюсар з ремонту автомобілів третього розряду; водій автотранспортних засобів ( категорії «С») – 60 осіб;

- Машиніст дорожньо-будівельних машин; водій автотранспортних засобів (категорії «С») - 30 осіб;

- Адміністратор; секретар керівника (організації, підприємства, установи) – 25 осіб;

- Майстер з діагностики та налагоджування електронного устаткування автомобільних засобів – 25 осіб;

2.6. Плановий обсяг прийому на 2018-2019 навчальний рік складає 260 осіб. Форма навчання – денна.

2.7. На професію «Машиніст дорожньо-будівельних машин. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)» – зараховуються тільки юнаки. На всі інші спеціальності зараховуються юнаки та дівчата.

2.8. Всі вступники надають довідку про придатність до навчання за професією.

2.9. Засідання приймальної комісії проводиться 27 серпня 2018 року з питання зарахування вступників за результатами співбесіди та балу атестата про повну загальну середню освіту та свідоцтва про базову загальну середню освіту.

2.10. Вступники зараховуються на навчання наказом директора на підставі протоколу рішення приймальної комісії.

2.11. Прийом документів від випускників проводиться з 15 січня 2018 р.

2.12. Графік роботи приймальної комісії: пн-пт з 8.00 – 18.00; сб з 9.00 – 14.00.

2.13. Іногородні учні забезпечуються гуртожитком.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію (спеціальність), місце проживання, до якої додають:

- Документ про освіту (оригінал);

- Медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (форма 086-У);

- 6 фотокарток розміром 3*4 см;

- Копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей (за наявності);

- Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

- Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до ліцею проводиться за результатами співбесіди.

4.2. Співбесіда проводиться:

20.08.2018, 21.08.2018 - для абітурієнтів на базі базової загальної середньої освіти

22.08.2018, 23.08.2018 - для абітурієнтів на базі повної загальної середньої освіти

4.3. Особи, які без поважних не з’явилися причин на співбесіду або отримали незадовільні результати, до ліцею не зараховуються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом: особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними.

- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора цього закладу.Зарахування проводиться до 27 серпня (не пізніше ніж за 5 днів до початку занять). Рішення приймальної комісії своєчасно доводиться до відома вступників.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання здійснюється за рахунок видатків , що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності в межах затвердженого державного замовлення.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ліцей може проводити додатковий прийом.У термін визначений Міністерством освіти і науки України.

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил в ліцеї здійснюється Управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації і Міністерством освіти і науки України.

Кiлькiсть переглядiв: 2598

Коментарi

  • Коля Сорокодзюба

    2011-11-10 19:22:54

    дуже кльовий ліцей хочу тут вчитися...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.