Приймальна комісія розпочала свою роботу!

/Files/images/kvten_2016/DSC_1658иивяива.jpg

Онлайн заява абітурієнта на вступ до ДНЗ "Черкаський професійний автодорожній ліцей"


Правила прийому

до Державного навчального закладу «Черкаський професійний автодорожній ліцей» на 2022-2023 навчальний рік

Правила прийому розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499 (зі змінами).

1. Загальна частина

1.1. До Державного навчального закладу «Черкаський професійний автодорожній ліцей» (далі - ліцей) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

1.3. Особи без громадянства можуть здобувати професійну (професійно-технічну) освіту в ліцеї відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

1.4. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

1.5. Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до ліцею.

1.6. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.7. Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

1.8. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.9. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються директором ліцею за погодженням Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди які обумовлюють: перелік професій, спеціальностей згідно з отриманими свідоцтвами про атестацію (РД №040161, АЗ №031364) та рішенням про ліцензування (наказ МОН №2830-л від 18.11.2013, наказ МОН №1415-л від10.06.2015)

ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей» здійснює набір здобувачів освіти на 2022-2023 навчальний рік:

на базі базової середньої освіти (9 класів) з отриманням повної загальної середньої освіти термін навчання 3 роки:

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів третього розряду; рихтувальник кузовів четвертого розряду; водій автотранспортних засобів (категорії «В») – 25 осіб;

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів третього розряду; рихтувальник кузовів четвертого розряду; водій автотранспортних засобів (категорії «С») – 50 осіб;

- Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів четвертого розряду; водій автотранспортних засобів (категорії «С»); машиніст землерийно-будівельних машин четвертого розряду; – 25 осіб;

на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) термін навчання 1 рік:

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів третього розряду; водій автотранспортних засобів (категорії «В») – 25 осіб;

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів третього розряду; водій автотранспортних засобів (категорії «С») – 50 осіб;

- Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів четвертого розряду; водій автотранспортних засобів (категорії «С»); машиніст землерийно-будівельних машин четвертого розряду; – 25 осіб;

2.6. Плановий обсяг прийому на 2022-2023 навчальний рік складає 200 осіб. Форма навчання – денна.

2.7. На професію «Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів четвертого розряду; водій автотранспортних засобів (категорія «С»); машиніст землерийно-будівельних машин четвертого розряду;» – зараховуються тільки юнаки. На всі інші спеціальності зараховуються юнаки та дівчата.

2.8. Всі вступники надають довідку про придатність до навчання за професією.

2.9. Засідання приймальної комісії проводиться 25 серпня 2022 року з питання зарахування вступників за результатами співбесіди та балу свідоцтва про повну загальну середню освіту та свідоцтва про базову середню освіту.

2.10. Вступники зараховуються на навчання наказом директора на підставі протоколу рішення приймальної комісії.

2.11. Прийом документів від вступників проводиться з 24 січня 2022 року.

2.12. Графік роботи приймальної комісії: пн-пт з 8.00 – 18.00; сб з 9.00 – 14.00.

2.13. Іногородні забезпечуються гуртожитком.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію (спеціальність), місце проживання, до якої додають:

- Документ про освіту;

- Медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (форма 086-У);

- 6 фотокарток розміром 3*4 см;

- Копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей (за наявності);

- Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

- Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до ліцею проводиться за результатами співбесіди та балу свідоцтва про повну загальну середню освіту та свідоцтва про базову середню освіту.

4.2. Співбесіда проводиться:

16.08.2022-17.08.2022 - для вступників на базі базової середньої освіти
18.08.2022-19.08.2022 - для вступників на базі повної загальної середньої освіти

4.3. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.4 . Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду або отримали незадовільні результати, до ліцею не зараховуються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом: особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до ст.22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивного рішення при співбесіді;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- учасники бойових дій;

- діти учасників бойових дій;

- особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього закладу освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього закладу освіти, які мають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними.

- призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;

- особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- особи, які вступають до закладу професійно (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після співбесіди приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею.

5.4. У разі оскарження результатів співбесіди вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється за наказом директора.Зарахування проводиться до 26 серпня (не пізніше ніж за 5 днів до початку занять). Рішення приймальної комісії своєчасно доводиться до відома вступників.

5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати співбесіди, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ліцей може проводити додатковий прийом у термін визначений Міністерством освіти і науки України.

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил в ліцеї здійснюється Управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації і Міністерством освіти і науки України.

Кiлькiсть переглядiв: 6570

Коментарi

  • Коля Сорокодзюба

    2011-11-10 19:22:54

    дуже кльовий ліцей хочу тут вчитися...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.